Kantonnale bond van schutterijen "EENDRACHT MAAKT MACHT" voor Weert en omstreken.
Henk Klaessens St.Sebastianus Laar-Weert , Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Op zaterdagochtend reikte burgemeester Evers van Nederweert de versierselen uit behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Henk Klaessens (63 jaar) uit Leveroy. De uitreiking vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) in de Baexheimerhof te Baexem. De heer Klaessens is al 36 jaar belangloos actief voor de gemeenschap en met name de muziek. Sinds 1982 zet hij zich in als vrijwilliger voor schutteij St.Sebastianus te Laar-Weert. Hij is sindsdien actief als  muziekopleider, voor de muziekcommissie (1985-2017), bij het onderhoud van het instrumentarium en het muziekarchief (1985-heden), als bestuurslid (1986-1988) en als instructeur van het klaroenkorps (1991-2015). Sinds 2000 is Henk actief voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen als penningmeester en als voorzitter van het distrikt Weert. Als zodanig is Henk tevens lid van het hoofdbestuur van de LBT . In 2011 was hij secretaris en penningmeester van het comite dat he 50 jarig jubileumfeest organiseerde. Sinds 2012 is Henk de beheerder van de website http://www.l-b-t.nl/ en sinds 2014 verzorgt Henk ook de nieuwsbrief van de LBT. Na het officiele gedeelte bracht "zijn" muziekkorps hem nog een muziekale hulde

En trotse gedecoreerde Henk Klaessens met zijn echtgenote Ria