Kantonnale bond van schutterijen "EENDRACHT MAAKT MACHT" voor Weert en omstreken.
Afscheid van twee bestuursleden tijdens de A.L.V. 2019 van de Bond EMM

 Afscheid van twee bestuursleden tijdens de A.L.V. 2019 van de Bond EMM


Op zondag 3 Februari werd in Zaal Wetemans de Algemene Leden Vergadering gehouden van de Kantonnale Schutters Bond EMM. Aan het einde van deze vergadering werd er afscheid genomen van twee bestuursleden t.w.t. dhr. Fred Janssen en dhr. John Lammerikx.

 

Dhr. Janssen maakte twaalf jaar deel uit van het bestuur, was enkele jaren 2esecretaris-lid van de keuringscommissie, en voorzitter van de muziek commissie. De voorzitter van de Bond EMM, dhr. Looijmans sprak zijn waardering uit voor het werk dat dhr. Janssen voor de Bond heeft gedaan, en benoemde hem met algemene instemming van de vergadering tot Ere-bestuurslid van de bond EMM.


                                                              Tevens werd er afscheid genomen van dhr. John Lammerikx. John werd lid van het bestuur in 2007. In 2008 volgde hij Dhr. Hanssen op als secretaris, en vanaf 2009 was hij tevens vice voorzitter. In 2016 mocht hij de bronzen medaille ontvangen van de EGS, en tijdens het Europese Schutters treffen in 2018 te Neer, werd hij opgenomen als ridder van de heilige Sebastianus van Europa. Lovende woorden van de voorzitter, dhr. Looijmans, mocht hij ontvangen voor zijn werkzaamheden voor de Bond EMM. Tevens werd John benoemd tot Ere-bestuurslid van de bond EMM.


                                                             Hierna volgde er nog een grote verassing voor de voorzitter van de Bond EMM, dhr. Looijmans. Wegens zijn vele verdiensten en functies binnen het schutterswezen mocht dhr. Looijmans een onderscheiding ontvangen van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden. Deze werd hem overhandigd door de secretaris, dhr. Lamerikx, wat tevens voor hem zijn laatste taak binnen het bestuur was.