Kantonnale bond van schutterijen "EENDRACHT MAAKT MACHT" voor Weert en omstreken.
In memoriam dhr. Ben Cox oud v.z. Bond EMM en lid van St.Lambertus Neeritter

De datum dinsdag 05 maart 2019 vernamen we het droevige nieuws dat Ben Cox na een lange periode   van ziekte helaas is overleden. Ben was een man die zijn leven in dienst heeft gesteld van het Limburgse Schutterswezen. Hij beklede vele functies in  de schutterswereld. Aangaande de Bond Eendracht Maakt Macht Weert is Ben 33 jaar bestuurslid geweest. Van 1976 tot 1990 was hij 2e secretaris. Van 1990 tot 2000 was hij vice- voorzitter en van 2000 tot 2009 was hij voorzitter en werd hij opgevolgd door de huidige voorzitter Theo Looijmans. Ben werd toen benoemd tot ere-voorzitter van de Bond EMM. Binnen de schutterij Sint Lambertus Neeritter heeft hij ook vele functies bekleed, o.a . instructeur van de drumband, lid van diverse commissies, bestuurslid, voorzitter, ere-voorzitter. Verder heerste hij over de pijlers muziek, historie & traditie en het schieten. Door de jaren heen heeft Ben vele onderscheidingen mogen ontvangen als dank voor zijn vele werk wat hij op voortreffelijk wijze heeft verricht. We zullen Ben herdenken als een prachtig mens met een groot hart voor het schutterswezen. De datum 13 maart 2019 werd er een uitvaartmis gehouden te Neeritter waar vrijwel elke schutterij van de Bond EMM bij aanwezig was, alsmede diverse afgevaardigden van schuttersorganisaties, waaronder LBT.

We wensen Annie, kinderen en kleinkinderen en verdere familieleden heel veel sterkte met dit zware verlies